اسکن اسناد

اسکن اسناد

هدف از سامان‌دهي فيزيكي و الكترونيكي (اسکن اسناد) و به‌روزرساني اسناد دستيابي به موارد ذيل است:

– ايجاد سهولت در آرشيو، طبقه‌بندي و دسترسي به اسناد

– كاهش حجم بايگاني و امكان ذخيره الكترونيكي اسناد

– بالا بردن ايمني اسناد در مقابل حوادث طبيعي و غيرطبيعي

– حذف عمليات تكراري و غيرضروري در آرشيو نمودن اسناد

– از بين رفتن مخاطرات ناشي از جابجايي اسناد و جلوگيري از گم شدن و بروز آسيبهاي فيزيکي احتمالي

– فراهم آوردن امكان انواع جستجو بر روي متن اسناد ، فيلدهاي اطلاعاتي و ساختار طبقه بندي اسناد

– دسترسي به اطلاعات به‌روز شده با سرعت و سهولت از طريق بستر شبکه داخلي شركت و يا درصورت تمايل از طريق سرويس‌ دهنده وب با امكان تعريف سطوح مختلف امنيتي

– امكان كنترل و نظارت مديريت بر نحوه بايگاني و نحوه دسترسي كاربران مختلف به اسناد فني

– امكان تبادل اسناد به‌صورت الكترونيكي جهت افزايش سرعت دسترسي، سهولت در تكثير با حفظ ايمني و رعايت حدود دسترسي

– افزايش كارايي مديران در بررسي گزارش‌ها و تصميم‌گيري‌هاي مقتضي بر اساس اطلاعات دسته‌بندي شده و به‌روز

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.