اسکنر کتاب حفیظ کیفیتی جهانی!!!

اسکنر کتاب حفیظ کیفیتی جهانی!!!

تصاویر دستگاه اسکنر کتاب حفیظ – دانشگاه شیراز
با افتخار برای همه ایرانیان
MADE IN I.R.I IRAN

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.